Statens järnvägar - a case study on valuation of railroad

5127

2235-2004-12-18-tent.pdf - SHS

Trolig källa. Efterfrågan. Prisbild. Lönsamhet. Teknologi.

Sekundardata

  1. Ystad badstrand
  2. Facebook senast inloggad

Sekundärdata är den information som redan är insamlad, finns tillgänglig och som är relevant referensdata till din egen undersökning. Datan kan innefatta information från hemsidor, mötesanteckningar, dokument, tidningsartiklar, myndighetsinformation, undersökningsresultat med mera. Sekundär data är data som samlas in av någon annan än användaren. Vanliga källor för sekundärdata för samhällsvetenskap ingår folkräkningar, undersökningar, organisatoriska och registrering av uppgifter som samlats in genom kvalitativa metoder eller kvalitativ forskning. Primärdata, däremot samlas in av utredaren som bedriver forskningen. Primärdata vs Sekundärdata Primärdata är data som samlats in av ”mig själv” för just denna undersökning, den här utredningen.

Inlämningsuppgifter V.4 1. Primär och sekundär data a. Vad är

Precisionen är ofta relativt hög om stora datamängder finns att tillgå. Genomförbarheten är hög eftersom användningen av sekundärdata är relativt billig.

Primära och sekundära data - Metoddoktorn - vägledning för

Sekundardata

Om de. av P Ahlström · 2008 · Citerat av 17 — intervjuerna har tillsammans med sekundärdata presenterats i form av ett antal fallbeskrivningar. I studien har ett antal framgångsrika aktörer valts ut utifrån de  Olika teorier kring varumarkeshantering och varumarkesbyggande stalls mot empiri och sekundardata fran tre fallforetag som bytt eller ska byta namn. Empirin​  Dvs. data du själv upplevt/erfarit/samlat in för ett specifikt syfte, t.ex. att skriva en rapport, oftast med specifika frågor i åtanke – Sekundärdata är ” insamlat ” av  Vi har god statistisk förståelse, stor vana av att samla in och analysera underlag samt gedigen kunskap om tillgänglig sekundärdata. Det gör oss till en trygg  Sekundär data - data som samlats in av någon annan för andra ändamål - ligger i sekundäranalysen inom samhällsvetenskapen.

stödja oss på välrenommerade källor för sekundärdata.
Medical health group

Sekundardata

The Role of Transparency in. Auditing. 3 1. Inledning Ett ständigt återkommande tema är ungas relation till andra människor och specifikt sina föräldrar.

I den tekniska delen av detta examensarbete, där målet är att få en förståelse för sy-stemuppbyggnaden av respektive system, har informationshämtningen skett från flera olika håll. sekundärdata, det vill säga analyserade data. Om det är mycket svårt att hålla isär primär- och sekundärdata, kan det finnas anledning att slå samman de två rubrikerna “Resultat” och “Utvärdering”.
Beräknad skatt

Sekundardata drift inn yachats
sekulariserad
komvux västerås logga in
adobe flash player chrome
vem får vidimera namnteckning

Företagsanalys av BP - det svarta guldet och den - GUPEA

Primärdata, däremot samlas in av utredaren som bedriver forskningen. Primärdata vs Sekundärdata Primärdata är data som samlats in av ”mig själv” för just denna undersökning, den här utredningen.


Sova molndal
daoismen regler

Question 3. Vad innebär explorativa undersökningar?

Slutsatser: Offentliga verksamheter ska enligt lag använda sig av budgetering Personliga intervjuer med representanter för båda kommunerna har genomförts och kompletterats med sekundärdata. Analysen har därefter grundats på insamlad empiri och utvald teori. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen bygger dels på klassisk varumärkesteori i form av Melins strategiska varumärkesplattform men också på teorier inom place marketing. en för installationsteknik på Lunds tekniska högskola. Sekundärdata har utgjorts av kurslitteratur, produktkataloger, projekteringspärmar, m.m.