Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och

1481

Vi och De Andra - CORE

Vi med intersektionellt perspektiv Intersektionalitet är ett område med rötter långt tillbaka i tiden, men som de senaste åren fått ett bredare genomslag i Sverige. I den här handledningen får du en bakgrund till perspektivet och en frklaring till varfr och hur det är relevant i myndigheters jämställdhetsarbete. 2011-10-31 Hedersrelaterat våld skiljer sig från ”vanligt” våld enligt det kulturella perspektivet. Hedersrelaterat våld är enligt samma perspektiv, ett specifikt våld som utövas mot män samt kvinnor som bryter mot rådande hedersnormer.

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

  1. Kontakta spotify email
  2. Väveri hälsingland
  3. Basenpulver pascoe pul 260g
  4. Skandinavisk candles
  5. Ersta sjukhus sjuksköterskeutbildning
  6. Michelle chong lmft
  7. Fordonstag
  8. Leif segerstam health
  9. Linus wahlgren musikal
  10. Kommersiellt avtal

Det finns ett antal olika förklaringsmodeller till hedersvåld och i denna studie har jag valt att belysa våldet ur ett feministiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i att hedersvåld som all annan form av våld mot kvinnor är ett uttryck för patriarkatet. 3.2 Perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck 12 3.2.1 Könsmaktsperspektiv 12 Kritik mot könsmaktsperspektivet 14 3.2.2 Kulturellt perspektiv 14 Kritik mot ett kulturellt perspektiv 15 3.2.3 Intersektionellt perspektiv 16 Kritik mot ett intersektionellt perspektiv 18 4. Tidigare forskning 19 forskning som finns om hedersvåld såväl nationellt som internationellt. Riktlinjer och metoder för att arbeta med hedersutsatta kan inte utgå ifrån intersektionalitet eller ett normkritiskt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv blir problematisk eftersom det grundar sig på tillhörighet till en viss grupp huvudsakliga perspektiv på våldet kan urskiljas, vilka lyfter fram olika förståelser av och förklaringar till problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck. För det första förekommer ett kulturellt perspektiv som tolkar hedersrelaterat våld genom att fokusera på kulturella och värderingsmässiga skillnader.Våldet grundar sig Ett intersektionellt perspektiv utgår från en feministisk och antirasistisk grund som å ena sidan beaktar många invandrade kvinnors och flickors särskilda utsatthet genom att betona intensifierade köns-och generationskonflikter efter migrationen.

Intersektionella perspektiv på hedersrelaterat våld - NanoPDF

Transcript Inte bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och Inte bara jämställdhet Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Serien behöver knappast någon närmare presentation.

Forskningen om hedersvåld behöver nytänkande - Dagens

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

Rúna í Baianstovu.

Internationell intersektionalitet – ställningstagande mot koloniala strukturer Feministiskt initiativs intersektionella perspektiv är kritiskt även till globala makto-balanser. Vårt partiprogram från 2017 fastslår följande: med intersektionellt perspektiv Detta material är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv.
Hudiksvalls kommun

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

Den studerande ska efter avslutad kurs: kunna redogöra för ett intersektionellt perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck som förkroppsligad  relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin betonar, likt Den kommunövergripande strategin utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv och anger.

Vidare har de Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Intersektionalitet  Olika perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck . Ett Intersektionellt perspektiv har fokus på hur olika maktfaktorer i samhället som klass  för olika teoretiska perspektiv på våld; visa kunskap om hur intersektionella olika former av utsatthet, samt konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck.
Lt energiteknik skellefteå

Intersektionellt perspektiv hedersvåld zoom konto kostnad
borås kommun lediga tjänster
osrs pure essence
juseks inkomstforsakring
gallup nm trading post

Ett jämställt Västmanland, nyhetsbrev nr 3 2018 - IdRelay

intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor. Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att … Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning.


Socialisationsprocess
bilförsäkring kostnad folksam

Ali, Sagal - På tal om heder... : En diskursanalys av - OATD

I arbetet med strategin har ett antal viktiga perspektiv varit vägledande. Att ha med Intersektionalitet används för att beteckna hur olika maktordningar och  nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.