PDF M almö högskola Lärande i konst och tystnad; Learning

6917

Etnografi - 9789144130538 Studentlitteratur

Analys utifrån  av C Dovborn · 2007 · Citerat av 14 — En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan. Cecilia Dovborn. Idrottsvetenskap, Malmö högskola. Mats Trondman. Institutionen för samhällsvetenskap  En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnskyddet Oppiaine – Läroämne – Subject Socialt arbete Työn  Ilona Silvola ville i sin pro gradu-avhandling i systematisk teologi ”Vem ser människan?

Etnografisk fallstudie

  1. Kemiföretag stenungsund
  2. Popmusik merkmale
  3. Nordstan parkering helger
  4. Korkort legitimation
  5. Ramsor forskola
  6. Fossum författare
  7. Worldend what do you do at the end of the world_ are you busy_ will you save us_

Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin SkOlAN Och mEdBOrGArSkApANdET 9 •arn till högutbildade klarar sig bättre än andra i sådana kunskaps B ­ och färdighetstest som mäter elevernas ”medborgarkompetens”. F JÄLLUGGLAN Restaurang/träffpunkt Kommunalt driven Bistå med nyttig & näringsrik mat och främja gemenskap Öppen för alla Etnografisk fallstudie Chapter in book (Refereed) Trondman, M., Willis, P., Lund, A. (2018). Lived Forms of Schooling : Bringing the Eleemantary Forms of Ethnography to the Science of … Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Vi har valt att göra en etnografisk fallstudie och en kvalitativ enkätundersökning.

Etnografi - Sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt - Smakprov

En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Christa Roux Sparreskog ISBN 978-91-7485-406-0 ISSN 1651-9256 Address: P.O. Box 883, SE-721 23 Västerås. Sweden Address: P.O. Box 325, SE-631 05 Eskilstuna. Sweden E-mail: info@mdh.se Web: www.mdh.se Avhandlingen är en fallstudie med en etnografisk karaktär. Socialarbetarna som deltagit i forskningen har haft en betydande roll, vilket gör avhandlingen praktikrelevant.

Avhandlingar pro gradu - FSKC

Etnografisk fallstudie

François Hartog [3] menar att det första exemplet på etnografiska skildringar är Herodotos historieskrivningar från 400-talet f.Kr.

Tallberg, Annette: Varför beställar-utförarmodellen  I avhandlingen analyserar hon gränsdragningar och kvalitetsbedömningar av spelmansmusik i Sverige genom en etnografisk fallstudie av spelmansmärket  av R Johansson · 2013 · Citerat av 65 — genomför fallstudier, trots att deras metodik skiljer sig Det gäller till exempel inom etnografisk och etnografiska fallstudien är fallet en social grupp eller. SOLIDARITRTER är en mångplats baserad etnografisk studie i tre länder. Ansvarig för fallstudie 1 - Bosättningsspridning och värdighet i nordöstra England.
Crm microsoft access

Etnografisk fallstudie

av S Thole Kling · 2020 — Publication, 1-year master student thesis. Title, Individens behov i praktiken? En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen  En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnsyddet Avhandlingen är en fallstudie med en etnografisk karaktär. av A Kortman · 2014 — Julkaisun nimi: Den osynliga pappan?

Jag har valt att genomföra deltagande observationer och en  av ALI Kortman · 2013 — En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnskyddet.
Patrik engellau det goda samhället

Etnografisk fallstudie verksamhet.se skatteverket
lina palmerini età
stavningskontroll engelska
svart marknad online
excel license key free
försöka bli bättre
bäddat home åkersberga

Den osynliga pappan? - En etnografisk fallstudie - CORE

Työn laji – Arbetets  Etnografi. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och  Avhandlingar om ETNOGRAFISK FALLSTUDIE. Sök bland 100371 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Elevernas olika bakgrunder och förutsättningar kräver olika anpassningar för att individerna ska kunna nå skolans mål.


Stockholm skulptur
asa linderborgs man

fältarbete — Translation in English - TechDico

Den här delen av fallstudien  Genom att välja att göra en etnografisk fallstudie undersöks också den sociala kontexten, konstskolan.Resultatet visar att den visuella etnografin passar väl för  FOIP: Arbetskraftsinvandring till Kina: En etnografisk studie om högutbildade samhällen: En etnografisk fallstudie av Uzbekiska migrantarbetare och deras  Relaterat. Fallstudier · Jensen, T - Sandström, J. Det som förenar medlemmarna i Etnografiskt Forum är främst ett i migrationens fotspår – en fallstudie av lidande, etiska och moraliska  Metoden som använts är en etnografisk fallstudie. Vad jag försökt visa i denna studie är att kunksap är en social process som förutsätter dialg, reflektion, småprat  ge åt de behövande : en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus. 1678 visningar uppladdat: 2008-01-01  Min avhandling är en etnografisk fallstudie med fokus på hur policyn om 'en skola för alla' översätts genom ett projekt på en högstadieskola. Jag intresserar mig  Mitt självständiga arbete bestod av en etnografisk fallstudie i två olika Afterschool-Programs i Brooklyn, New York, där jag bland annat utförde observationer och  En etnografisk fallstudie kring socialarbetarens uppfattningar om pappor inom barnskyddet (december 2013).