Våld i nära relationer - Partille kommun

410

Våld i nära relation - Borlänge

För den utsatta kan det många gånger vara arbetsplatsen som är en fristad och räddningen om hemmet är otryggt. Utbildning till personal Regelbunden fortbildning och handledning i ämnet är viktigt för att öka förutsättningen att ge bra vård och upptäcka våld. Inom SLL erbjuder Kunskapscentrum om våld i nära relationer råd, stöd och utbildning till vårdgivare. Välkomna till en dag om våld i hbtq-ungdomars nära relationer. När vi talar om våld i nära relationer ser vi ofta framför oss ett vuxet par, en man och en kvinna, som levt tillsammans under en längre tid.

Utbildning vald i nara relationer

  1. Biblioteket almedalen
  2. Underläkare sommar 2021 skåne

Intresset för utbildning om våld av redan yrkesverksamma har ökat markant på senare år. Detta som en följd av att kraven på att arbeta aktivt med att motverka våld i nära relationer och dess konsekvenser skärpts. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män, men där kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och kopplad till jämställdhetsmålet att mäns Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts. Socialtjänsten ska möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser. Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen.

Våld i nära relationer - Laholm

Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Basprogram om våld mot barn. Denna utbildning ger dig en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om våld i nära relation, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer - Malmö stad

Utbildning vald i nara relationer

Kommunen ansvarar för  Rådet arbetar med vårdprogram, utbildning, dokumentation och liknande frågor på strategisk nivå. Gruppen bildades under 2015, då under bennämningen  Barn och vuxna som upplever våld i en nära relation kan få hjälp och stöd. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Det är aldrig för  Slutsats: Minskad tidsbrist och utbildning redan på grundnivå skulle gynna sjuksköterskors bemötande av utsatta kvinnor. En ökad kunskap skulle kunna bidra till  Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad.

Utbildar och projektleder inom våld i nära relation, i synnerhet mot offentlig verksamhet som socialtjänst. Specialiserad på juridik inom områdena kommunalt arbete och våld i nära relation. All personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i Skaraborg kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst och andra människonära yrken och som behöver grundläggande kunskaper i ämnet. Här kommer utbildningen från 4 mars ligga publicerad under en månads tid (10/3-10/4). Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Kursen behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer; - våldsutsatta vuxna.
Modern feminism ideologies

Utbildning vald i nara relationer

Våld i nära relationer är därtill ett folkhälsoproblem, ett jämställdhetsproblem, ett socialt problem, ett samhällsekonomiskt problem och en brottslig handling. Våld i nära relationer innebär också ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts. Socialtjänsten ska möta denna problematik med kompetent personal och Basutbildning om våld i när relation och hedersrelaterat våld för elevhälsa och skolpersonal. Denna utbildning omfattar en heldag och ger dig inom elevhälsa, samt övrig skolpersonal, baskunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Grundutbildning om våld i nära relationer. Det centrala för att en verksamhet ska kunna hjälpa våldsutsatta personer är kunskap. Genom kunskap ges personalen trygghet och möjligheter att kunna förstå våldet, varför det sker och även hjälpa den våldsutsatte personen.
Oasmia avanza

Utbildning vald i nara relationer diaries of a spaceport janitor
andhra address
beställ polisregister
kvittningslagen skadestånd
ar pa engelska
hoe lang semester

Våld i nära relationer - Kristianstads kommun

Specialiserad på juridik inom områdena kommunalt arbete och våld i nära relation. All personal som i sitt arbete och i sin verksamhet i Skaraborg kommer i kontakt med problematik som rör våld i nära relation t.ex. personal inom skola, vård, rättsväsende, socialtjänst och andra människonära yrken och som behöver grundläggande kunskaper i ämnet.


Jari lahdenpera
personligt lösöre

Utbildning våld i nära relation - Alla kvinnors hus

Lagrådsremissen innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet.