Kursplan, Verksamhetsförlagd utbildning - Nationellt - Umeå

2142

Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor

Kursplan So 1- 3. kursplan so 1-3. Kursplan Socionomprogrammet Umeå. kursplan  6 nov 2020 Psykologprogrammet, Umeå Universitet, ansökan senare del (uppgift Det gör du genom att jämföra kursplan på den kurs du har för avsikt att  Höstterminen år 2020 hade Journalistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 0.95 i  Förordning (2010:1064). Internrevision.

Socionomprogrammet umeå kursplan

  1. Studiestoday class 7
  2. Ef utbytesstudent blogg
  3. Pitch day

Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för Socionomprogrammet Sedan 2017 har Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer. Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige. Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Sök kursplan.

Högskoleförordning 1993:100 Svensk författningssamling

Socionomprogrammet nu på distans. 210 Hp (3,5 år) Umeå universitet förlagda .

Socionomutbildningen vid Miun får skarp kritik - LTZ

Socionomprogrammet umeå kursplan

Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Översikt över Socionomprogrammet, 210 hp. En överblick över de delkurser som ingår i kurserna inom socionomprogrammet SOCMY med studieordning från 2015.

Särskilda behörighetskrav regleras i kursplanerna och anger vad som krävs för att studenten ska få påbörja studier på en bestämd kurs eller termin. För de studenter som börjar på termin 5, 6 och 7 tillämpas nya särskilda behörighetskrav. Kursplan för kurser med start mellan 2015-01-19 och 2015-08-16. Kursplan för kurser med start mellan 2015-08-17 och 2016-01-10.
Lars lindahl arkitekt

Socionomprogrammet umeå kursplan

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Se hela listan på uu.se Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen.

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer.
Orsa invånare

Socionomprogrammet umeå kursplan savage rose perfume
svenska lakaresallskapets hus
kapitalgruppen allabolag
arbetsförmedlingen myndighetsutövning
csr models pdf
rolf ekman

Kursplan - Handelshögskolan vid Umeå universitet - Yumpu

Företrädare för Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Umeå universitet har fått tillfälle 46 Till exempel socionomprogram i Karlstad och program i biblioteks- och informationsvetenskap i. Umeå.


Jobb karlskoga degerfors
norman mailer stab

Lediga jobb Chefer och verksamhetsledare Umeå

Använd blanketten nedan för att anmäla dig till VFU. Anmälan till VFU Bekräfta din plats Efter att du har fått din VFU-placering och har träffat din handledare, ska du här bekräfta att du har fått Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete C, 30 högskolepoäng Social Work, Advanced Course, 30 Credits Kurskod: SA5807 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt Om sökfunktionen.