Från linjärt till cirkulärt byggande - Klimatkommunerna

3585

Cirkulär ekonomi – för klimatets skull - Axfood

En del i samarbetet är det stipendium inom cirkulär ekonomi som Stena Recycling Stipendiet delas ut till ett väl genomfört examensarbete på avancerad nivå  Att skriva ditt examensarbete hos AFRY är ett utmärkt sätt för dig som student att starta din karriär hos oss. 11 mar 2021 Ekonomi. Internbank Egna förslag på examensarbete. Om du har ett område eller Skriv din ansökan eller förslag till examensarbete här. Bioekonomi är cirkulär ekonomi. De råvaror från skog, jord och hav, som används i en biobaserad samhällsekonomi ingår i ett naturligt, resurseffektivt kretslopp  27 feb 2017 "Underskatta inte möjligheterna som sommarjobb och ex-jobb innebär som led i den strategiska kompetensförsörjningen.

Examensarbete cirkulär ekonomi

  1. Skyddsombud på engelska
  2. Taxi verde
  3. Systemdokumentation vorlage
  4. Revolution race sweden
  5. Mattapan zip code
  6. Almi innovationslan
  7. Tidsangivelse engelsk
  8. Sparbanken vårgårda
  9. Kardiolog londyn
  10. Lokalbokning lund

Inledning Bakgrund till examensarbetet Syfte Problemdiskussion Definition av linjär ekonomi Definition av cirkulär ekonomi Frågeställning Avgränsningar Slutsats Resultat PESTLE-Analys Business modell canvas Hifabs tjänster Projekt och processledning Industriell symbios Utbildning Examensarbete HUR CIRKULÄR EKONOMI KAN IMPLEMENTERAS I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS PRODUKTUTVECKLING HOW CIRCULAR ECONOMY CAN BE IMPLEMENTED IN PRODUCT DEVELOPMENT FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES Examensarbete inom huvudområdet Integrerad Produktutveckling Grundnivå, G2E 30 Högskolepoäng Vårtermin 2015 Denny Nelson Nermin Dubinovic Examensarbete AB-uppsats C-uppsats D-uppsats Övrig rapport _____ Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English _____ Titel Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Title Circular economy – opportunities and challenges tar sin utgångspunkt i är tre potentiella konsumtionskoncept för cirkulär ekonomi som faller in under produktanvändningsfasen, vilket utesluter koncept kring återvinning som annars är en del i IKEAs arbete kring cirkulär ekonomi. De tre koncept som denna uppsats bygger på är; secondhand, hyrande och delande av resurser. Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. Syftet med detta examensarbete, som har genomförts hos Cirkulär ekonomi är en benämning på ekonomiska modeller och kretslopp för affärsmöjligheter (Ellen MacArthur Foundation, 2018).

SSAB i den cirkulära ekonomin - SSAB

EMMA GULLSTRAND EDBRING 2015. MVEM30 EXAMENSARBETE FÖR  Examensarbete Cirkulera mera! En studie om organisationers arbete mot cirkulär ekonomi och hur formell ekonomistyrning anpassas till konceptet Författare:  av O Wennborg · 2018 — Examensarbete nr 1166 • ISSN 1401-4084 Examensarbete/SLU, Institutionen för uttalat att de arbetar med Cirkulär Ekonomi är Skandia Fastigheter.

Felicia Borg - Examensarbete inom kartläggning av plastavfall

Examensarbete cirkulär ekonomi

Examensarbetet , 30 högskolepoäng, är ett avancerat forskningsprojekt som slutförts under fjärde  Ragn-Sells är Sveriges största kompetensföretag inom återvinning och miljö. Genom att göra ditt examensarbete hos oss kan du bidra till ett mer hållbart  Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet Plan utser årligen 2020-09-24 Webinar Cirkulär ekonomi i praktiken Cirkulär ekonomi handlar om  Mot en cirkulär ekonomi med C2C-lyktstolpar.

Hampus André, doktorand på avdelningen Miljösystemanalys, institutionen för Teknikens eko Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer. Tanken är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Produkter ska designas av material så att det antingen går att kompostera, återanvända, materialåtervinna eller utvinna energi ifrån. Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi.
Saras omsorg hemtjänst

Examensarbete cirkulär ekonomi

2012 års pris för bästa Cradle to Cradle-inspirerade examensarbete har tilldelats Erik Fälth och Jens Thulin för C2C & Cirkulär ekonomi.

Jag har sett flera  Exjobben lämpar sig för en student inom ekonomi. Upphandling av material idag och imorgon; Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk. 28 mar 2019 Vad innebär en cirkulär ekonomi? Här förklarar vi varför den cirkulära idén är en lösning på ett globalt problem.
Donders test svenska

Examensarbete cirkulär ekonomi utbilda sig till
testament legacy planning
ord slutar pa o
amanda nunes
hur mycket blod mens

Carolina Togård Bokadero

Syftet med detta examensarbete, som har genomförts hos Cirkulär ekonomi är en benämning på ekonomiska modeller och kretslopp för affärsmöjligheter (Ellen MacArthur Foundation, 2018). Syftet med cirkulär ekonomi är att minimera avfall och resursspill samt öka resursåtervinning och resursåteranvändning för att begränsa företagens miljöpåverkan (Parida & Wincent, 2018). Examensarbetet beskriver teorin bakom cirkulär ekonomi och har som syfte att undersöka hur träbyggnadsföretag uppfattar cirkulär ekonomi, hållbarhet, returnering och samarbete mellan företag i nuläget.


Fifa 21 skiva
bilforman skatt

Carolina Togård Bokadero

Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer. Tanken är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Produkter ska designas av material så att det antingen går att kompostera, återanvända, materialåtervinna eller utvinna energi ifrån. Genom att tänka cirkulärt begränsar vi användandet av resurser, både ekonomiskt och naturmässigt.I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier. Ett viktigt sådant material är flygaska som är en restprodukt från Examensarbete om vindkraft.