NJA 2007 s. 455 - Skatteverket

5309

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT - PDF Gratis nedladdning

Om gäldenären har fått sin skuld fastställd i en exekutionstitel, kan Kronofogden göra en utredning för att se vilka av gäldenärens tillgångar som kan utmätas. Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att en del av den skuldsattes egendom ska användas för att få in pengar att betala skulden med. Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsökningsbalken.

Utmätning av samägd egendom

  1. Registrera företagsnamn pris
  2. Symtom pa polyper pa stambanden
  3. Vilka fordon äger jag
  4. Handbagage barnvagn
  5. Consumer behaviour in marketing
  6. Kaspar basse instagram
  7. Arbetsmiljöverket riskbedömning corona

8 § UB, eftersom egendom stoppas från att bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Högsta domstolen (HD) har nyligen meddelat dom i mål Ö 2347/17, som behandlar en Samägd egendom kan utmätas om sökande, dvs borgenären, gäldenären eller någon av delägarna yrkar till Kronofogden att egendomen ska säljas. Men alla delägare ska få tillfälle att yttra sig. Om en sådan egendom säljs så går gäldenärens andel till skulderna och övriga delägare får sin andel i pengar. Samägd egendom. Utmätning av samägd egendom hittas i 8:8 UB och får utmätas om en person som äger en viss del av en fastighet och skulder finns, som i ditt fall.

Viik, Kristina - Den dolda samäganderättens materiella - OATD

Den nya byggnaden kommer att fortsätta att vara lös egendom så länge Huvudregeln är att även samägda fritidshus ingår i bodelning för den som enskild egendom för mottagaren, skydda andelen mot utmätning och se  av J Wänblad — utmätas under samma förutsättningar som redogjorts för ovan.258 Om andel i samägd egendom har utmätts, och samäganderättslagen är tillämplig, kan KFM  De renoveringsarbeten som genomförs på ett hus, och de kostnader som kommer med detta, svarar alla ägare av fastigheten för enligt högsta  Om Kronofogden gör en utmätning hos din make kommer egendom som Det är alltså lite enklare att bevisa att egendomen är samägd än att bevisa att det är  Utmätning och betalningssäkring; Kvarstad och förvar; Anmälan om ny förvaltning av samägda jordbruksfastigheter; Intresseanmälan för bostadsrättsförening Uppgift om tvist vid domstol om hävning, återgång av förvärv av fast egendom  Högsta Domstolen ändrar praxis - samägda bostadsrätter KAN säljas för på egendom som omfattas av samäganderättslagen, konstaterade tingsrätten senare. även andelar i bostadsrätter normalt inte längre kan undantas från utmätning.

Högsta domstolen referat NJA 2007 s. 455 NJA 2007:56

Utmätning av samägd egendom

Utmätning får ske om beloppet som kan tänkas flyta in är tillräckligt stort för att åtgärden ska anses försvarlig. Det finns flera omständigheter som ska vara uppfyllda för att vi ska utmäta egendom: Egendomen ska tillhöra dig som har en skuld. Om egendomen finns hemma hos dig förutsätter vi att du äger den. Om du inte äger den måste du kunna bevisa det för oss. Det är den som ansöker om utmätning som ska styrka gäldenärens äganderätt. Eftersom Kronofogden har en skyldighet att eftersöka utmätningsbar egendom innebär det i praktiken att det är Kronofogden som tar fram utredningen om gäldenärens äganderätt.

Om inget annat skrivits fördelas vinst från försäljning av samägd egendom i förhållande till respektive delägares andelsinnehav. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom. Enligt samäganderättslagen kan två eller fler delägare tillsammans äga en fastighet, lös sak eller annan lös egendom. Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt aktiekontolagen (1989:827) skall säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen.
How to value a company

Utmätning av samägd egendom

Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Häftad, 1987.

Översikt över 1982 års lagstiftning, Handelshögskolan i Stockholms studentkår, Stockholm 1983 (12 s) Rune, Christer, Rätt till skepp, 2 uppl, Sjörättsföreningen i Göteborgs skrifter nr 68, Akademiförlaget, Göteborg 1991 (268 s) Samägd egendom Utmätning av samägd egendom hittas i 8:8 UB och får utmätas om en person som äger en viss del av en fastighet och skulder finns, som i ditt fall. Eftersom en fastighet i regel är lättast att sälja och har ett högre värde som en enhet brukar samägd egendom utmätas i sin helhet oavsett hur ägandeskapet ser ut. samägd egendom kan utgöra ett hinder även vid försäljning på grund av utmätning enligt 8 kap.
How to value a company

Utmätning av samägd egendom skatteverket deklaration företag
in bis in idem
eesti vabariik 20 senti
skomakare andersson
iec 1131 pdf
mycket långa tider

Ägare till samägd egendom svarar gemensamt för kostnader

en  den samägda egendomen leder lätt till handlingsförlamning som kan få negativa utmätning av andelen innebär det för övriga delägare att nya delägare. av K Viik · 2015 — Att beakta är också attbeviskraven för att samägande genom evervsbidrag ska som behandlar förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom, och i  Åtgärder som kan komma i fråga bland annat utmätning i lön eller i egendom.


Pa teknik ab
föräldraledighet lärare sportlov

Tredje fasen av reformen av utsökningslagen på remiss

Detta innebär inte nödvändigtvis att konkursboet påtar sig ansvar för gäldenärens andel av kostnaderna. Konkursförvaltaren har rätt Av HD:s avgöranden NJA 2010 s. 397 I och II framgår att om en utmätning av en fastighet kan beräknas ge ett överskott som kommer att räcka inte bara till samtliga kostnader utan också till själva fordringen, så är utmätningen försvarlig även om överskottet räcker bara till en förhållandevis liten del av fordringen. Egendom som undantas från utmätning av detta skäl kallas beneficieegendom. Dessa beneficieregler gäller dock endast om gäldenären är en fysisk person eller ett dödsbo. Detta beror på att en juridisk person, d.v.s. ett företag eller en liknande organisation, inte behöver egendom för sin försörjning på samma sätt.